ýsledky a ocenenia
• Detský festival ľudovej hudby Vidiečanova Habovka - titul Laureát na celoštátnej úrovni /2022/
• Detský festival ľudovej hudby Vidiečanova Habovka - zlaté pásmo na celoštátnej úrovni /2018/
• International festival of folklore for children "We were and will still be", Sighetu Marmatiei, Rumunsko - 1. miesto  /2015/
• Čestné uznanie Folklórnej únie na Slovensku k 25.výročiu založenia súboru /2015/
• Ocenenie primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH za zachovávanie tradičných hodnôt ľudovej kltúry a za vzornú reprezentáciu  mesta Košice doma i v zahraničí pri príležitosti 25.výročia vzniku súboru /2015/
• Detský festival ľudovej hudby Vidiečanova Habovka - zlaté pásmo a cena poroty za osobité a spracovanie a interpretáciu programového čísla /2014/
• Detský festival ľudovej hudby Vidiečanova Habovka - strieborné pásmo na celoštátnej úrovni /2012/
• Detský folklórny festival Likavka - strieborné pásmo na celoštátnej úrovni /2009/
• Detský festival ľudovej hudby Rimavská Sobota - zlaté pásmo na celoštátnej úrovni /2008/
• Detský folklórny festival Likavka - laureát na celoštátnej úrovni /2007/
• Detský festival ľudovej hudby Košice - zlaté pásmo na celoštátnej úrovni /2006/
• Ocenenie Predsedu Košického samosprávneho kraja RNDr. Rudolfa Bauera za reprezentáciu kraja a spracovávanie folklórneho materiálu /2005/
• Cena mestskej časti Košice - sídlisko Ťahanovce za úspešnú reprezentáciu mestskej časti na folklórnych súťažiach a prehliadkach /2005/
• Detský folklórny festival Likavka - ocenenie za hudobno-spevný prejav na celoštátnej úrovni /2005/
• Detský festival ľudovej hudby Považská Bystrica - ocenenie za výber materiálu na celoštátnej úrovni /2004/
• Detský folklórny festival Likavka - prehliadka /2003/
• Detský folklórny festival Likavka - prehliadka /1997/
• Detský folklórny festival Prešov - laureát na celoštátnej úrovni /1995/

estivaly
• FF Východná /1994, 1995, 1997, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018, 2022, 2023/
• Abovské folklórne slávnosti /2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2022/
• Spišské slávnosti piesní a tancov /1994, 1995, 1997, 2008/
• Hornošarišské folklórne slávnosti Raslavice /2008,2016/
• Zemplínske folklórne slávnosti Michalovce /2008/
• Hornozemplínske folklórne slávnosti Vranov nad Topľou /2019/
• Klenovská Rontouka Klenovec /2019/
• Festival dedinskej kultúry „Veniec krásy vekmi uvitý“ /2003, 2007/
• Festival detskej radosti „Keď raz budem veľký...“ /2003, 2008/
• Antológia /1996/
• Cassoviafolkfest /2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022, 2023/
• Košické folklórne dni /2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015/ 
„Stretnutie detí slovenskej národnosti." Békéscsaba - HU /1994/
• "Jánošíkov dukát" Rožnov pod Radhoštěm - CZ /2011/
•  "Medzinárodný festival detských folklórnych súborov sv. Demetra " Sárospatak - HU /2013/
•  International festival of folklore for children "We were and will still be", Sighetu Marmatiei - RU /2015/
•  Gemerské folklórne slávnosti Rejdová/ 2022/