van Harach inicioval v septembri 2004 založenie detskej ľudovej hudby (ďalej DĽH), ktorá následne začala pracovať pod jeho vedením v súčinnosti s detským folklórnym súborom Viganček.
V Detskej ľudovej hudbe Viganček pôsobili: 1. husle: Naďa Homzová, František Kováčik, Ján Gamec, Martin Harach, Hugo Halász; 2. husle: Martina Bonková; viola: Ivan Harach, Lucia Benková; cimbal: Ivana Harachová; kontrabas: Bibiana Kucerová; Elena Vančišinová, Peter Szabo; flauty a píšťaly: Adriana Imrichová, Andrea Benkeová, Nikola Gordiaková, Patrícia Miklošová, Viktória a Natália Adzimové.
V júny 2015 Ivan Harach ukončil činnosť s DFS Viganček.

DĽH Viganček sa prezentuje vlastnou hudobnou produkciou, ale podstatnú časť jej činnosti tvorí spolupráca s DFS Viganček pri spoluvytváraní choreografických diel.