etský folklórny súbor Viganček vznikol v spišskej obci Kluknava v roku 1990. Myšlienka k jeho vzniku vzišla zo stretnutí Folklórnej skupiny Bradlan. Na nácvikoch skupiny sa stretávali jej dospelí členovia a privádzali so sebou aj svoje deti. Tieto javili živý záujem o folklór a jeho scénické spracovanie. A tak dostali priestor na zúročenie tejto ambície vo vlastnom telese – Detskom folklórnom súbore Viganček.

Súbor založila Lenka Adzimová (vtedy Richnavská) a viedla ho za pomoci Gabriely Bednárovej. Vystúpenia súboru sprevádzal na akordeóne Peter Kováč, ktorého neskôr vystriedali Jana Čurilová a Drahoslava Pindrochová.

Prvýkrát sa Viganček verejne predstavil 6.januára 1991 spolu s Bradlanom v programe „My traja králi ideme...“.

Zriaďovateľom súboru bol počas jeho činnosti v Kluknave tamojší obecný úrad a základná škola.

V rokoch 1997-2002 mal súbor prestávku v činnosti.