rnamentník je reprezentačným znakom folklórneho súboru. Má tvar zástavy ukotvenej na pevnej ždri zvisle dolu za jej kratšiu stranu. Je znakom príslušnosti k istej skupine a nesie prvky predmetu svojej činnosti, ktoré prezentuje umeleckými formami výtvarného stvárnenia.

Tak, ako súbor nadviazal na tradíciu spracovania autentického pramenného materiálu Folklórnej skupiny Bradlan z Kluknavy, rovnako „zdedil“ aj ornamentník. Na námet Petra Richnavského, ho v roku 1975 vyrobila Mária Richnavská.

Výtvarné spracovanie ornamentníka je obrazom textilných technológií konca 18.storočia v oblasti dolného Spiša s ornamentológiou charakteristickou práve pre kluknavské krojové súčasti. Dominantný číselný údaj na ornamentníku je rokom prvej písomnej zmienky o obci Kluknava.

Ďalšie úpravy oproti pôvodnému stavu nastali v roku 1993, keď na ornamentníku pribudol názov DFS Viganček a v roku 2003 logo súboru (krojované dievčatko držiace vtáčiky na otvorených dlaniach).

Ornamentník sprevádza súbor na všetkých významných folklórnych festivaloch. Je nesený na čele sprievodov v rámci festivalov a za ním hrdo kráčajú všetky vigančence