Uľijana z Kojšova

Uľijana z Kojšova
rok vzniku choreografie: 
2012
typ: 
spevácko-inštrumentálna kompozícia
autorka choreografie: 
Lenka Adzimová
hudobná úprava: 
Ivan Harach
hudobný sprievod: 
okarína: Natália Adzimová, akordeón: Ivan Harach
popis: 

Svätodušné rusadelné spevy z Kojšova inšpirované audio a videonahrávkami tamojších folklórnych skupín Kojšovan a Jedľinka. Pôvod balád siaha do obdobia protihabsburských povstaní na Spiši v 17. storočí a viaže sa k archaickej pochôdzke „vodenie Uľijanky“.    V turičnú nedeľu dievčatá a nevesty vybrali z dediny dve chudobné dievčatká, ktoré obliekli u „obrazovej ďevki“ do zvláštnych šiat, ktoré sú len na túto príležitosť. Chodili s nimi z domu do domu a spievali charakteristické piesne. Všade, kde zaspievali, ich obdarovali drobným peniazom, alebo rôznymi dobrotami. Dievčatá chodili až do večera. Nakoniec sa opäť vrátili do domu „obrazovej ďevki“, kde zobliekli Uľijanky a rozdelili peniaze na tri časti - na kostol, pre Uľijanky a z toho čo ostalo si o týždeň spravili zábavu.    Dodnes, a to bez ohľadu na to, či v Kojšove sú, alebo nie sú sirôtky, kráčajú krojované ženy v nedeľu 50 dní po Veľkej noci s dvoma deťmi v bielych šatách od domu do domu a pripomínajú si, ako to bolo kedysi.

dĺžka: 
6 minút
ocenenia: 
Laureát krajskej súťaže festivalu Detského festivalu ľudovej hudby 2012, kategória spevácke skupiny.